SIĐI DO REKE

Projekat „SIĐI DO REKE“ je nastao u sinergiji udruženja Sivčana u Novom Sadu, udruženja za boravak u prirodi „Porodica avantura“ i našeg udruženja. Zapravo , svi zajedno smo, uz podršku Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu u avgustu mesecu održali likovnu koloniju , na reci Dunav koji je u ovom kontekstu korišćen kao simbol života, proticanja, vraćanja sećanja i kulture pamćenja zavičaja i rodnog kraja. Tokom kolonije učesnici su koristili tradicionalne tehnike koje asociraju na zavičaj i utiču na negovanje kulture sećanja. Istovremeno, imajući u vidu da su nam u goste došle čitave porodice Sivčana, program je bio raznovrstan i obuhvatio je sadržaje za sve generacije a suština je u tome da prolaznost i seobe shvatamo kao konstante, a prostori u kojima živimo  su prolazni, baš kao i reka pored koje je realizacija projekta smeštena. Cilj nam je bio da ova likovna kolonija bude povod da ljudi dođu, međusobno se povežu, zbliže i zajednički probude empatiju, ali i prisete starih običaja, tradicije i „ukradu“ je od zaborava.

 koja je možemo reći da je bio jedan pravi zavičajni susret izbeglih lica sa teritorije APV koji nakon izbeglištva žive u Sivcu.  je nastavak dvogodišnjeg programa čiju realizaciju je i ove godine potpomogao

Zahvaljujemo se mnogobrojnim učesnicima i udruženju „Porodica avantura“ na čijem smo katamaranu plovili.