Motivacija nas vodi kroz dan a inspiracija kroz život

 

U želji da :

 • promovišemo pozitivne vrednosti i naučimo i druge da prepoznaju prave životne vrednosti;
 • poboljšamo kvalitet života i razvijemo zdrave navike kod naših sugrađana;
  motivišemo populaciju u oblasti obrazovanja, nauke,kulture,sporta, informisanja;
 • pružimo podršku,pomoć i vodimo brigu o starima,siromašnima, deci,adolescentima,osobama sa invaliditetom, raseljenim licima, osobama sa identifikovanim oblikom zavisnosti (narkomanija,igre na sreću,alkoholizam,psihički poremećaji) ;
 • poboljšamo život mladih u ovoj zemlji edukacijom i obukama u cilju njihovog aktivnog i uspešnog uključivanja u društveni život;
 • promovišemo i afirmišemeo ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost;
 • zaštitimo i očuvamo životnu sredinu i podstaknemo ruralni razvoj i revitalizaciju tradicionalnih zanata;
 • širimo populistički pristupa humanitarnog i volonterskog rada organizovanjem radnih akcija;
 • organizujemo namenski prostora za klupska druženja članova udruženja;
 • sarađujemo sa javnim ustanovama,institucijama i drugim udruženjima i organizacijama koje se bave istim ili sličnim pitanjima;
 • organizujemo edukativna putovanja i kampove;
 • animiramo građane radi doprinosa razvoju lokalne sredine,kulturne baštine i kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena;
 • organizujemo javne proslave, manifestacije od značaja za Grad, Pokrajinu, Republiku i region;
  organizujemo kreativnog rada sa decom u cilju pronalaženja i podsticanja talenata ;
 • podstičemo značaj emancipacije žena u društvu sa indirektnim uticajem na njihovo samozapošljavanje ;
 • pružimo podršku afirmaciji nacionalnih manjina a posebno Roma u delu njihovih ljudskih i manjinskih prava;
 • organizujemo kreativne radionice i sprovodimo aktivnosti u cilju animacije populacije trećeg doba;
 • podignemo svest građana u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života i povećanje nataliteta;
 • razvijamo kulturnu, društvenu i akademsku svesti dece i omladine organizovanjem i /ili učestvovanjem na različtim manifestacijama;
 • organizujemo i sprovodimo javne radove, ;
 • podstičemo građane na upoznavanje razvoja kulturne baštine, nasleđa,prirodnih,jezičkih i ostalih specifičnosti naše zemlje;
 • družimo se i uživamo u životu.
  osnovali smo 01.02.2014.godine nestranačko,nevladino i neprofitno

Ko smo mi?

Naša misija

Misija udruženja “Život kao inspiracija” je usmerena na kontinuirano , stručno , vaninstitucionalno pružanje podrške i podizanje svesti gradjana u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života a posebno dece, mladih i ranjivih iz socijalno ugroženih kategorija našeg društva.
Udruženje “Život kao inspiracija” svoju misiju ostvaruje kroz različite programe edukacija, radionica, tribina, predavanja, predstava, muzičkih i forum projekata koji razvijaju kulturnu, društvenu i akademsku svest našeg društva.

Naši ciljevi

Zaštita ljudskih i manjinskih prava i jednake šanse za sve bez obzira na različitosti.

Naša filozofija

Motivacija nas vodi kroz dan a inspiracija kroz život.

Kome smo posvećeni

Deca, mladi, osobe sa invaliditetom, inkluzivne grupe.

Najnoviji projekti

PROVODIM DAN KAKO NAJBOLjE ZNAM 2!

PROVODIM DAN KAKO NAJBOLjE ZNAM 2!

Prošlogodišnji projekat “PROVODIM DAN-KAKO NAJBOLjE ZNAM 2!” je izazvao veliko interesovanje korisnika S.O.Š.O. Milan Petrović i mnogobrojnih udruženja za osobe sa invaliditetom što je bilo i  očekivano budući da im je ponuđeno 36 različitih besplatnih sadržaja i...

read more
NA LEPOM PLAVOM DUNAVU

NA LEPOM PLAVOM DUNAVU

Uz podršku Fondacije Novi Sad 2021. - Evropska prestonica kulture, programskog luka „Dunavsko more“ prošle godine smo započeli realizaciju dvogodišnjeg projekta „Na lepom plavom Dunavu“ za koji možemo reći da predstavlja kulturni iskorak jer smo u okviru istog...

read more

Preuzmite pristupnicu