RADI –ZARADI 2022

Uz podršku Ministarstva omladine i sporta RS i ove godine se družimo sa mladima i pomažemo im da se lakše zaposle, pronađu i odaberu posao koji im se dopada i koji im odgovara a sve kroz program „Radi-zaradi!“ koji ima za cilj unapređenje zapošljivosti mladih sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih žena, mladih iz osetljivih društvenih grupa i mladih iz NEET grupe. U okviru projekta uspeli smo da kreiramo programe koji pospešuju stopu aktivnosti, zapošljivosti i zaposlenosti mladih na lokalnom nivou a posebno podstiču aktivnost mladih žena i mladih OSI. Mi smo svojim kapacitetima i zalaganjem uspeli da povežemo privatni sektor iz naše lokalne zajednice i mlade koji pripadaju teško zapošljivoj kategoriji stanovništva a posebno smo ponosni na saradnju sa preduzećem za profesionlanu refabilitaciju „Manevar“ koji zapošljava teže zapošljive kategorije poput osoba sa invaliditetom, mladih koji više od godinu dana nisu radno angažovani, mlade žene koje su diskriminisane na bilo koji način (dvostruko diskriminisane žene, pronalaženje posla pre ili posle trudnoće, Romkinje, LGBT). Pored njih, ostvarili smo saradnju sa preko 20 poslodavaca koji su se uključili u program , organizovali smo info dane za pronalaženje posla, pomagali mladima da se adekvatno pripreme za razgovor za posao, zaposle… Mišljenja smo da efekat radnog angažovanja ima direktan uticaj na povećanje stope zadovoljstva mladih i smanjenje broja nezaposlenih teško zapošljivih kategorija mladih. Zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta RS u prilici smo da  mladima pružimo besplatne sadržaje i programe za stimulisanje njihovog radnog angažmana, da ih podstaknemo da se aktivno uključe u društvo i svi dobiju jednake mogućnosti za zaposlenje .