PROVODIM DAN KAKO NAJBOLjE ZNAM 2!

Prošlogodišnji projekat “PROVODIM DAN-KAKO NAJBOLjE ZNAM 2!” je izazvao veliko interesovanje korisnika S.O.Š.O. Milan Petrović i mnogobrojnih udruženja za osobe sa invaliditetom što je bilo i  očekivano budući da im je ponuđeno 36 različitih besplatnih sadržaja i aktivnosti koje su imale za  cilj poboljšavanje kvaliteta života OSI i njihovih porodica. Evaluacijom, anketama, intervjuima i monitoringom došli smo do informacija koje su pokazale efekte, benefite ali i potrebu za kontinuitetom pojedinih aktivnosti.

 S tim u vezi, obratili smo se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje je podržalo nastavak projekta i omogućilo osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima/starateljima da pohađaju različite aktivnosti u skladu sa ličnim afinitetima i interesovanjima. Ove godine, za osobe sa invaliditetom smo organizovali besplatne: muzičke radionice, ples,   matematičke radionice , sportove – stoni tenis, džudo, tenis, plivanje,

šetnje u prirodi, obuku vožnja bicikla, poligon bezbednosti u saobraćaju ,terapeutsko jahanje, organizovane posete institucijama ( biblioteke, crkve, muzeji, pozorišta, bioskopi, banke, pošte, pijace, prodavnice…), pružanje defektološko-logopetskih usluga u medicinskoj sobi, druženje i zabavu na letnjim kampovima životnih veština .