MOSTOVI NAS SPAJAJU,GRANICE RAZDVAJAJU!

Zahvaljujući Gradskoj upravi za kulturu Grada Novog Sada i plodonosnoj saradnji našeg udruženja i S.O.Š.O. „Milan Petrović“ ove godine je odigrana inkluzivna predstava „MOSTOVI NAS SPAJAJU,GRANICE RAZDVAJAJU!“ koju su naši sugrađani mogli videti 07.10.2022.godine u Kulturnom centru Grada Novog Sada u Katoličkoj porti br.5. Glumci predstave „MOSTOVI NAS SPAJAJU,GRANICE RAZDVAJAJU!“ su mladi sa invaliditetom iz škole „Milan Petrović“ i Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada. Značaj realizacije ovog projekta je višestruk jer naše umrežavanje , saradnja i organizacija interaktivnosg sadržaja za OSI ima direktan uticaj na unapređenje  kvaliteta  kulturnog  života  osoba  sa  invaliditetom, unapređenje njihovih kompetencija a publici i lokalnom stanovništvu omogućava bolje razumevanje komunikacije ovih osoba i izazova koji se pred njih stavljaju, što svakako pozitivno utiče na smanjenje diskriminacije, razvoj empatije i tolerancije.

Predstava koja je izvedena je „pilot projekat“. Potrudićemo se da je izvedemo i u drugim lokalnim samoupravama na teritoriji APV kako bi se ciljna grupa osnažila, ali i poslala jasna poruka o važnosti skretanja pažnje javnosti na OSI kroz participaciju u kulturnom životu i sadržajima na jedan ravnopravan način koji im svakakao širi njihove kognitivne sposobnosti. Dakle, participacijom OSI činimo veliki korak ka inkluziji i kulturi koja je važan segment u sveukupnom funkcionisanju društva. Osobe sa invaliditetom nisu nevidljive, njihove potrebe takođe postoje, ali je zapravo ovde suština u njihovim kompetencijama, veštinama i postignućima.

Zahvaljujemo se mnogobrojnim izvođačima, S.O.Š.O. „Milan Petrović“ i Društvu za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada.