Dečija nedelja 2022

Prilikom kreiranja Programa Dečije nedelje pod sloganom „Šta detetu treba da raste do neba?“ naš projektni tim se trudio da osmisli prijemčive i aktuelne sadržaje koji će zainteresovati, privući i uključiti što veći broj dece od najmlađeg do starijeg osnovno školskog uzrasta.  Možemo zaključiti da smo u tome i ove godine uspeli!

Dečija nedelja je održana 03.10.2022-10.10.2022., okupila je oko 6.000 dece koji su u tih 7 dana imali na raspolaganju 40 različitih događaja u okviru manifestacije.  Pored velike posete i interesovanja dece, nastavnog i vaspitačkog kadra, grupnih poseta , beležimo i izuzetnu interakciju publike na društvenim mrežama budući da su se i ove godine prepletali  interdisciplinarni, multikulturalni i inluzivni sadržaji sa akcentom na promociju solidarnosti, prevencije nasilja ,zdravih stilova života, značaja sporta, kulture, muzike, zabave, pozitivnih životnih vrednosti, otkrivanju dečijih talenata,  pospešivanju kreativnosti kod dece…

Zahvaljujući Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu svi sadržaji za decu i roditelje su besplatni.

Posebnu zahvalnost dugujemo mnogobrojnim partnerima na projektu , gradskim i prigradskim institucijama, osnovnim i srednjim školama, prigradskim školama, muzičkoj školi Isidor Bajić, KC Futog, KC Rumenka, Novosadskom dečijem kulturnom centaru, TC Promenada, Svratištu –Centru za socijalni rad, Matici srpskoj, KC Novi Sad, Kulturnoj stanici Bukovac, Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, muzeju Vojvodine, Zavodu za zaštitu prirode i mnogim drugima.

Program dečije nedelje