РАДИМ И ЈА!

РАДИМ И ЈА!

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/radim-i-ja-plakat-B3-1.jpg

РАДИМ И ЈА!
Јун-октобар 2017.

Пројекат „Радим и ја!“ је део Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада у области запошљавања младих. У оквиру пројектних активности радили смо на развијању свести младих о значају проналажења посла као и на њиховом усмеравању на тему покретања сопственог бизниса и/или самозапошљавања.

Реализацијом пројекта „Радим и ја“ допринели смо унапређењу запошљивости  младих кроз програме неформалног образовања за покретање сопственог посла, пружили допринос у решавању проблема незапослености социјално угрожених група младих путем едукација за активно тражење посла као и подстакли стицање њихових личних, социјалних и радних вештина.

Погледајте линкове у наставку:

Захваљујемо се Граду Новом Саду – ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ, КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ који су препознали значај реализације пројекта „Радим и ја!“ и издвојили средства у те сврхе као и месној заједници  Слана бара у чијим просторијама су реализоване активности.