ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ (2016., 2017., 2018. и 2019.)

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ 2019.

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/Jednaki-u-NEnasilju-2019-1024×724.jpg

ГАЛЕРИЈА

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ

август –децембар 2019. Нови Сад

Пројекат „Једнаки у НЕнасиљу“ реализујемо већ четири године уназад у сарадњи са основним и средњим школама са територије АПВ. Ове године, активности смо конципирали у два смера:

–  пружање социјално – едукативних услуга  едукацијом ученика и кроз индивидуални рад са појединцима

– вршњачка едукација извођењем представе „Једнаки у Ненасиљу “ у средњим школама.

Реализовани садржаји су имали за циљ повећање информисаности ученика средњих школа  о насиљу (вршњачком, породичном и партнерском) , родној и другим врстама дискриминације,  повећање нивоа информисаности стручног кадра у средњим школама путем укључивања професора и стручних сарадника у активности пројекта и иницирање што већег броја младих да се  активно укључе  у област  превенције насиља и дискриминације што ће надамо се у будућности позитивно утицати на сузбијање појаве вршњачког насиља и деликвенције.

Захваљујући финансијској подршци ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ и Градској Управи за спорт и омладину града Новог Сада реализацијом пројекта„Једнаки у НЕнасиљу“ дали  смо свој  допринос повећању ефикасности у раду свих институција-актера, почетком рада на изграђивању платформе за евентуално будуће континуирано заједничко деловање на сузбијању појаве вршњачког насиља и деликвенције код младих.

Захваљујемо се средњим школама са територије Града Новог Сада које су омогућиле деци и младима да горе наведени садржаји дођу до њих, пројектном тиму, Центру за социјални рад, глумцима који су издвојили време и својим вршњацима изводили представу  „Једнаки у НЕнасиљу“.

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ 2018.

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2018/12/Jednaki-u-NEnasilju-2018-600×424.jpg

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ

август –децембар 2018. Нови Сад

Пројекат „Једнаки у НЕнасиљу“ реализујемо већ четири године уназад у сарадњи са основним и средњим школама са територије АПВ. Ове године, активности смо конципирали у два смера:
– пружање социјално – едукативних услуга едукацијом ученика и кроз индивидуални рад са појединцима
– вршњачка едукација извођењем представе „Једнаки у Ненасиљу “ у средњим школама.

Реализовани садржаји су имали за циљ повећање информисаности ученика средњих школа о насиљу (вршњачком, породичном и партнерском) , родној и другим врстама дискриминације, повећање нивоа информисаности стручног кадра у средњим школама путем укључивања професора и стручних сарадника у активности пројекта и иницирање што већег броја младих да се активно укључе у област превенције насиља и дискриминације што ће надамо се у будућности позитивно утицати на сузбијање појаве вршњачког насиља и деликвенције.

Захваљујући финансијској подршци ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ реализацијом пројекта„Једнаки у НЕнасиљу“ дали смо свој допринос повећању ефикасности у раду свих институција-актера, почетком рада на изграђивању платформе за евентуално будуће континуирано заједничко деловање на сузбијању појаве вршњачког насиља и деликвенције код младих.
Захваљујемо се средњим школама са територије Града Новог Сада које су омогућиле деци и младима да горе наведени садржаји дођу до њих, пројектном тиму, Центру за социјални рад, глумцима који су издвојили време и својим вршњацима изводили представу „Једнаки у НЕнасиљу“.

ГАЛЕРИЈА

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ 2017

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/Jednaki-u-NEnasilju-3-2017-1.jpg

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ

август –децембар 2017.  Нови Сад

У оквиру пројекта „Једнаки у НЕнасиљу“ бавили смо се едукацијом и побољшањем информисаности деце и младих у основним и средњим школама на тему превенције и насиља , малолетничкој деликвенцији, ризичном понашању и врстама дискриминације. Реализацијом овог пројекта младима смо поред  социјално – едукативних услуга пружили саветодавно-терапијске услуге са акцентом на вршњачку едукацију. У завршној фази пројета одлучили смо се за пријемчив садржај у виду извођења представе о вршњачком насиљу „Птица“ коју су извела деца глумци из основне школе „Прва војвођанска бригада“ из Новог Сада.

Сматрамо да смо реализацијом пројекта „Једнаки у НЕнасиљу“ допринели повећању информисаности новосадских ученика о насиљу (вршњачком, породичном и партнерском) , родној и другим врстама дискриминације,  повећању нивоа информисаности стручног кадра у основним и средњим школама, путем укључивања професора и стручних сарадника у активности пројекта; инициратили активно учешће младих у области превенције насиља и дискриминације.Такође, дали смо свој допринос повећању ефикасности у раду свих институција-актера, почетком рада на изграђивању платформе за евентуално будуће континуирано заједничко деловање на сузбијању појаве вршњачког насиља и деликвенције.

Медијске објаве можете погледати на следећим линковима:

Захваљујемо се Граду Новом Саду, Градској управи за социјалну и дечију заштиту која је издвојила средства за реализацију пројекта „Једнаки у НЕнасиљу“.

Захваљујемо се основним и средњим школама са територије Града Новог Сада које су омогућиле деци и младима да горе наведени садржаји дођу до њих, пројектном тиму, Центру за социјални рад, учитељици Сањи Станковић и деци-глумцима који су издвојили време и својим вршњацима изводили више пута награђивану представу  „Птица“.

Захваљујемо се:

  • Еуген чоколаде

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ 2016

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/Jednaki-u-NEnasilju-2-pozivnica.jpg

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ

01.09.-31.12.2016. Нови Сад

Ове године у оквиру пројекта Једнаки у НЕнасиљу бавили смо се превенцијом насиља и дискриминације код младих и вршњачком едукацијом на наведене теме путем едукација и радионица у основним и средњим школама на територији града Новог Сада. У завршној фази пројекта изведен је форум театар у средњој школи «Михајло Пупин»у Новом Саду

Медијске објаве можете погледати на следећим линковима:

Дневник – Поуком против вршњачког насиља

Видео снимак

Пројекат „Једнаки у НЕнасиљу“ је и ове године подржао Град Новом Сад, Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

ГАЛЕРИЈА