ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ 7

Под покритељством Градске управе за спорт и омладину, Канцеларије за младе, седму годину годину заредом реализујемо пројекат ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ. Ове године настављамо рад са младима у средњим школама и спроводимо активности које подстичу информисање младих о узроцима, појавним облицима и последицама безбедносних ситуација и ризика.
Стручни тим има задатак да у директном раду са младима, саветодавним и терапијским методом помогне младима да реше проблем који имају али и да предупреди проблеме са којима се они сусрећу. Посматрано дугорочно, активностима ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ 7 допринећемо смањењу поражавајућих статистика о повећању насиља, малолетничке деликвенције, ризичног понашања и дискриминације код младих средњешколског узраста