СВИ ИСТИ-СВИ РАЗЛИЧИТИ

СВИ СМО МИ ИСТИ 2017

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2018/05/Foto_web_6-400×336.png

СВИ СМО МИ ИСТИ!

јун-новембар 2017.

Пројекат „Сви смо ми исти“ је конципиран на пружању подршке, повећању капацитета, равноправном статусу и пуном учешћу особа са инвалидитетом и члановa њихових породица у друштву. У оквиру пројекта радили смо са члановима Друштва за подршку особама са аутизмом из Новог Сада и њиховим родитељима. У сарадњи са запосленима из Центра за социјални рад реализовали смо едукације за родитеље а у сарадњи са нашим члановима пројектног тима професором виолине Пеђом Вељиће, и дизајнерком Александром Виденовић музикотерапију и арт терапију за особе са аутизмом.

Кроз пружање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга ОСИ (аутизам и Даунов синдром) и пружање подршке породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју дали смо свој допринос остваривању друштвеног интереса који се тиче подстицања и  оснаживања особа са инвалидитетом и њихових родитеља/старатеља  у смислу пружања подршке запошљавању  особа са инвалидитетом. Такође, радили смо на оснаживању особа са урођеном или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које услед друштвених или других препрека имају ограничене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу са другим људима, чиме смо директно утицали на смањење степена посредне и непосредне дискриминације особа са инвалидитетом. Све наведене активности допринеле су већој укључености особа са инвалидитетом  у локалну заједницу.

На самом крају пројектних активности организовали смо јавни час и изложбу слика које су дела руку чланова Друштва за подршку особама са аутизмом.

Захваљујемо се Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова АП Војводине који је издвојио средства за реализацију пројекта „Сви смо ми исти“, Културном центру Града Новог Сада који нам је уступио свечану салу за одржавање изложбе слика и јавни час као и Друштву за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада у чијим просторијама смо реализовали пројектне активности.

СВИ ИСТИ-СВИ РАЗЛИЧИТИ 2016

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/School-girl-with-down-syndrome-.jpg

Сви исти-сви различити

01.09.-31.12.2016. Нови Сад

Пројектне активности у оквиру програма „Сви исти-сви различити“ имале су за циљ успостављање равноправности особа са инвалидитетом и њиховог активног партиципирања у свим важним сегментима друштвеног живота. Можемо закључити да смо реализацијом едукација и курса животних вештина намењених  особама са инвалидитетом која бораве у Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику  повећали степен развоја њихове самосталности и преузимања одговорности, скренули пажњу на значај њиховог радног оспособљавања као и на побољшање концентрације, когнитивних способности и смањење анксиозности и отуђености.

Пројекат је подржала и финансирала Градска управа за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада.

Захваљујемо се на успешној сарадњи Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику.