Рани развој кроз приче од којих се брже расте! 2019.

Рани развој кроз приче од којих се брже расте! 2019.

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/kognitivni-razvoj-letak-11-600×852.png

Рани развој кроз приче од којих се брже расте!

октобар-децембар 2019.

Пројекат  „Рани развој кроз приче од којих се брже расте“ је пажљиво осмишљен програм намењен деци , васпитачима и родитељима.Основни циљ овог инклузивног пројекта је био побољшање квалитета живота деце узраста 4-5 година при чему смо радили  на повећању њихове когнитивне способности и сазнајних процеса ,успостављању правилног језичког израза ( говора) у групи, побољшању пажње, концентрације и социјализације,развијању емпатије у групама које у заједничким радионицама раде на себи и прихватњу туђих различитости.

Такође, фокус је био и на саветодавном раду са родитељима чија деца имају одређене потешкоће, проблеме у понашању, учењу и пажњи. Кроз реализацију овог пројекта код  деце смо се трудили да на основу добро конципираних радионица подстичемо развој и повећање когнитивних способности код деце, такођеуспостављању правилног говора и обогаћивању речника и усвајању нових појмова и термина, затим побољшању пажње и концентрације, развијању и подстицању фине и грубе моторике, визуелне перцепције и дискриминације.

Код родитеља кроз саветодавни рад развијали смо потребне вештине и начин комуникације како би се успоставили складнији односи са дететом и социјалним пољем  и како би се разумеле дететове развојене и индивидуалне потребе. На основу  повратних информација које смо добили  од П.У Радосно детињство, закључили смо да су овакви садржаји веома корисни и да их треба наставити и проширити на остале вртиће јер су овим пројектом обухваћена деца из П.У .Радосно детињство – вртић  Бубица из Новог Сада.

Манифестацију је подржао Град Нови Сад- Градска управа за социјалну и дечију заштиту која је издвојила средства и омогућила деци и њиховим родитељима, бесплатне програмске садржаје и активности.

Сарадња са П.У Радосно детињство је била веома успешна на обострано задовољство.

ГАЛЕРИЈА