НОВОГОДИШЊИ МАТИНЕ

НОВОГОДИШЊИ МАТИНЕ 2016

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/pozivnica-matine-2016-zivot-kao-inspiracija.jpg

НОВОГОДИШЊИ МАТИНЕ

10.12-31.12.2016 Нови Сад

Пројекат „Новогодишњи матине“ je реализован у децембру 2016 године. Циљ овог пројекта је био да у оквиру Новогодишњег матине-а окупимо пре свега младе али и све наше чланове, донаторе, пријатеље и представимо рад удружења до сада, разговарамо са младима о предностима социјалног предузетништва и самозапошљвања у опуштеној пред новогодишњој атмосфери уз кетеринг и освежење. Овим догађајем окупили смо претежно младе којима смо пружили могућност да се активније укључе у рад удружења, изразе своје ставове, допринесу својим потенцијалом те на тај начин потпомогну развој удружења. Такође, користили смо опрему која је купљена а чијом набавком је подигнут капацитет удружења за младе Живот као инспирација и побољшани технички услови којим смо као удружење стекли основу за активније учествовање наших младих чланова у спровођењу омладинске политике на територији Града Новог Сада у 2016. години, а у складу са Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015 – 2018. године.

Пројекат је подржала Градска управа за спорт и омладину-канцеларија за младе у оквиру  финансирања програма и пројеката којима се обезбеђује подизање капацитета удружења младих и удружења за младе, ради активнијег учествовања младих у спровођењу омладинске политике на територији Града Новог Сада у 2016. години, а у складу са Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015 – 2018. године