МОЖЕМО И МИ!

МОЖЕМО И МИ !http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2021/11/Plakat-Možemo-i-mi-01.jpgМОЖЕМО И МИ !Уз подршку Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада наш пројектни тим у оквиру програма „Можемо и ми“ до краја октобра ове године предшколцима, деци нижих разреда основне школе и особама са инвалидитетом пружа саветодавно-терапијске услуге, обавља дефектолошке и логопедске третмане као и детекцију проблема у читању, писању, графомоторици, поремећају пажње код деце путем интерактивних радионица и индивидуалних третмана.
Жеља нам је да осмишљеним садржајима позитивно утичемо на побољшање квалитета живота деци и младима са сметњама у развоју из социјално угрожених група како би се што боље спровела инклузија у образовне институције које похађају и помогне њиховим породицама у периоду њиховог одрастања и укључивања у друштвени живот.
Истовремено овим пројектом је обухваћен и велики број деце код којих се назире али још увек родитељи не могу да препознају развојне проблеме као што су: поремећаји пажње, дислексија, дисграфија, дискалкулија. Мишљења смо да уколико се на овој едукацији са децом о родитељима ради у најранијем узрасту (рана детекција и превенција) велика је вероватноћа да ће трајни резултати бити видљиви и у наредним годинама школовања.
Све наведене социјално-едукативне услуге су бесплатне за кориснике са територије Града Новог Сада.