БОРБА ЗА ЈЕДНАКОСТ

БОРБА ЗА ЈЕДНАКОСТ 2016

http://www.zivot-inspiracija.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/20161125_105142.jpg

БОРБА ЗА ЈЕДНАКОСТ

04.05-03.11.2016. Нови Сад

Јавни рад „Борба за једнакост“ је конципиран на пружању подршке, повећању капацитета, равноправном статусу и пуном учешћу особа са инвалидитетом и члановa њихових породица у друштву.Намењен је особама са инвалидитетом која су ван социјалне заштите, тачније измештена из Дома у Ветернику а станују уз подршку истог. Циљна група са којом смо радили има између 25 и 40 година и ван је система а у стању социјалне потребе. Реализоване активности су ишле у правцу да оспособимо циљну групу животним вештинама како би се снашле у реалном животу  јер уколико не дође до тога биће препуштене улици. Наш задатак је да будемо њихова ванинститиуционална а опет формална подршка у оквиру које ће се они мотивисати за социјално предузетништво а у оквиру активности обучити животним вештинама и квалитетно провести своје слободно време.

Јавни рад од интереса за Град Нови Сад је подржала и финансирала Национална служба за запошљавање-филијала Нови Сад и Градска управа за привреду града Новог Сада.

У оквиру Јавног рада „Борба за једнакост“ ангажована је једна незапослена особа.