Javni radovi (2018. i 2019.)


JAVNI RADOVI 2019.

 1. Javni rad „U susret i zagrljaj suncu!“-zaštita životne sredine, čišćenje Kamenjara i Ribarca
 2. Javni rad „Pobedićemo strah!“- pomoć u radu i promocija prve medicinske sobe za osobe sa autizmom
 3. Javni rad „Pobedićemo strah 2!“- pomoć u radu i promocija prve medicinske sobe za osobe sa autizmom
 4. Javni rad „Sve što možeš ti-možemo i mi!“- pružanje stručnih terapeutskih usluga osobama sa autizmom i njihovim roditeljima

O javnom radu

Za javne radove o sada smo ukupno angažovali 12 lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju od 3-6 meseci.

Finansijeri i partneri koji su podržali i učestvovali u realizaciji projekta

Sprovođenje Javnih radova podržali su:

 • Pokrajinski sekretarijat za privredu AP Vojvodine
 • Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
 • Nacionalna služba – filijala Novi Sad

Iskreno se zahvaljujemo partneru na javnim radovima „Pobedićemo strah!“i „Sve što možeš ti-možemo i mi!“ , Društvu za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada.

JAVNI RADOVI 2018.

Javni rad „U susret i zagrljaj suncu!“-zaštita životne sredine, čišćenje Kamenjara i Ribarca

Javni rad „Pobedićemo strah!“- pomoć u radu i promocija prve medicinske sobe za osobe sa autizmom

Javni rad „Sve što možeš ti-možemo i mi!“- pružanje stručnih terapeutskih usluga osobama sa autizmom i njihovim roditeljima

O javnom radu

Ukupno angažovano 6 lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju od 3-6 meseci.

Finansijeri i partneri koji su podržali i učestvovali u realizaciji projekta

Sprovođenje Javnih radova podržali su:

 • Pokrajinski sekretarijat za privredu AP Vojvodine koji nam je odobrio zapošljavanje 1 nezaposlenog lica sa evidencije NSZ;
 • Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu koja nam je omogućila da radno angažujemo 2 nezaposlena lica sa evidencije NSZ;
 • Nacionalna služba – filijala Novi Sad koja nam je omogućila da radno angažujemo 3 nezaposlena lica sa evidencije.

U ime udruženja „Život kao inspiracija“iskreno se zahvaljujemo partneru na javnim radovima „Pobedićemo strah!“i „Sve što možeš ti-možemo i mi!“ , Društvu za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada.

Finansijeri i partneri koji su podržali i učestvovali u realizaciji projekta

Sprovođenje Javnog rada„Svi smo mi isti“ podržali su:

 • Pokrajinski sekrtarijat za privredu AP Vojvodine koji nam je odobrio zapošljavanje 4 nezaposlena lica sa evidencije NSZ;
 • Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu koja nam je omogućila da radno angažujemo 2 nezaposlena lica sa evidencije NSZ;
 • Nacionalna služba – filijala Novi Sad.

Javni rad „Svi smo mi isti“ 2017.

Javni rad „Svi smo mi isti“

maj-novembar 2017. godine, Novi Sad

O javnom radu

Sprovođenjem javnog rada „Svi smo mi isti“ dopunili smo ljudskim kapacitetima realizaciju projekta, podržali smo ravnopravnost osoba sa urođenom ili stečenom fizičkom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću koje usled  društvenih ili drugih prepreka imaju ograničene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou.

U okviru javnog rada zaposlli smo 5 nezaposlenih lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje koji su u okviru istog realizovali radionice art terapije, kurs životnih veština, muzičke radionice i edukacijama za roditelje/staratelje.  Art terapija se pokazala  veoma učinkovitom jer predstavlja efektivnu obrazovnu i terapeutsku alatku čija primena može unaprediti kvalitet života i doprineti razvoju različitih veština bez obzira na vrstu invaliditeta ranjive kategorije. U toku art terapije uobičajeno je slušanje muzike koja dodatno opušta i poboljšava motivaciju, samoangažovanost, stvara psihološku podršku, otvara emocionalne kanale i mogućnosti (samo)izražavanja osobe sa invaliditetom.

S druge strane, roditeljima/starateljima  smo omogućili da se u većoj meri informišu i edukuju o opcijama i mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom.U okviru ovog javnog rada uključićemo roditelje i staratelje zato što znamo da oni snose najveće breme problema koje imaju sa svojom decom.

Realizacijom Javnog rada podstakli smo osnaživanje i ravnopravnost osoba sa indaliditetom i uticali na smanjenje diskriminacije prema osobama sa invaliditetom.

Finansijeri i partneri koji su podržali i učestvovali u realizaciji projekta

Sprovođenje Javnog rada„Svi smo mi isti“ podržali su:

 • Pokrajinski sekrtarijat za privredu AP Vojvodine koji nam je odobrio zapošljavanje 4 nezaposlena lica sa evidencije NSZ;
 • Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu koja nam je omogućila da radno angažujemo 2 nezaposlena lica sa evidencije NSZ;
 • Nacionalna služba – filijala Novi Sad.