Motivacija nas vodi kroz dan a inspiracija kroz život

 

U želji da :

 • promovišemo pozitivne vrednosti i naučimo i druge da prepoznaju prave životne vrednosti;
 • poboljšamo kvalitet života i razvijemo zdrave navike kod naših sugrađana;
  motivišemo populaciju u oblasti obrazovanja, nauke,kulture,sporta, informisanja;
 • pružimo podršku,pomoć i vodimo brigu o starima,siromašnima, deci,adolescentima,osobama sa invaliditetom, raseljenim licima, osobama sa identifikovanim oblikom zavisnosti (narkomanija,igre na sreću,alkoholizam,psihički poremećaji) ;
 • poboljšamo život mladih u ovoj zemlji edukacijom i obukama u cilju njihovog aktivnog i uspešnog uključivanja u društveni život;
 • promovišemo i afirmišemeo ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost;
 • zaštitimo i očuvamo životnu sredinu i podstaknemo ruralni razvoj i revitalizaciju tradicionalnih zanata;
 • širimo populistički pristupa humanitarnog i volonterskog rada organizovanjem radnih akcija;
 • organizujemo namenski prostora za klupska druženja članova udruženja;
 • sarađujemo sa javnim ustanovama,institucijama i drugim udruženjima i organizacijama koje se bave istim ili sličnim pitanjima;
 • organizujemo edukativna putovanja i kampove;
 • animiramo građane radi doprinosa razvoju lokalne sredine,kulturne baštine i kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena;
 • organizujemo javne proslave, manifestacije od značaja za Grad, Pokrajinu, Republiku i region;
  organizujemo kreativnog rada sa decom u cilju pronalaženja i podsticanja talenata ;
 • podstičemo značaj emancipacije žena u društvu sa indirektnim uticajem na njihovo samozapošljavanje ;
 • pružimo podršku afirmaciji nacionalnih manjina a posebno Roma u delu njihovih ljudskih i manjinskih prava;
 • organizujemo kreativne radionice i sprovodimo aktivnosti u cilju animacije populacije trećeg doba;
 • podignemo svest građana u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života i povećanje nataliteta;
 • razvijamo kulturnu, društvenu i akademsku svesti dece i omladine organizovanjem i /ili učestvovanjem na različtim manifestacijama;
 • organizujemo i sprovodimo javne radove, ;
 • podstičemo građane na upoznavanje razvoja kulturne baštine, nasleđa,prirodnih,jezičkih i ostalih specifičnosti naše zemlje;
 • družimo se i uživamo u životu.
  osnovali smo 01.02.2014.godine nestranačko,nevladino i neprofitno

Ko smo mi?

Naša misija

Misija udruženja “Život kao inspiracija” je usmerena na kontinuirano , stručno , vaninstitucionalno pružanje podrške i podizanje svesti gradjana u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života a posebno dece, mladih i ranjivih iz socijalno ugroženih kategorija našeg društva.
Udruženje “Život kao inspiracija” svoju misiju ostvaruje kroz različite programe edukacija, radionica, tribina, predavanja, predstava, muzičkih i forum projekata koji razvijaju kulturnu, društvenu i akademsku svest našeg društva.

Naši ciljevi

Zaštita ljudskih i manjinskih prava i jednake šanse za sve bez obzira na različitosti.

Naša filozofija

Motivacija nas vodi kroz dan a inspiracija kroz život.

Kome smo posvećeni

Deca, mladi, osobe sa invaliditetom, inkluzivne grupe.

Najnoviji projekti

MOSTOVI NAS SPAJAJU- GRANICE RAZDVAJAJU 2023

MOSTOVI NAS SPAJAJU- GRANICE RAZDVAJAJU 2023

„MOSTOVI NAS SPAJAJU- GRANICE RAZDVAJAJU2!“ Udruženje „Život kao inspiracija“ drugu godinu zaredom realizuje projekat koji u svom sastavu poseduje „inkluziuvno pozorište“. U saradnji sa ŠOSO „Milan Petrović“, Društvom za podršku osobama sa autizmom Novog Sada a uz...

read more
PROVODIM DAN KAKO NAJBOLjE ZNAM 2!

PROVODIM DAN KAKO NAJBOLjE ZNAM 2!

Prošlogodišnji projekat “PROVODIM DAN-KAKO NAJBOLjE ZNAM 2!” je izazvao veliko interesovanje korisnika S.O.Š.O. Milan Petrović i mnogobrojnih udruženja za osobe sa invaliditetom što je bilo i  očekivano budući da im je ponuđeno 36 različitih besplatnih sadržaja i...

read more

Preuzmite pristupnicu