КОНГРЕС ТУРИСТИЧКА МАПА ВОЈВОДИНЕ 2019.

ТУРИСТИЧКА МАПА ВОЈВОДИНЕ

06.06. – 7.06.2019 године у Новом Саду у сали Мастер центра Новосадског сајма

У циљу развоја туристичког потенцијала аутономне покрајине Војводине оганизовали смо  конгрес под називом „Туристичка мапа Војводине“ којим смо значајно унапредили туристичку понуду АПВ, окупљеним гостима представили туристички потенцијал АПВ, информисали их о туристичким потенцијалима наше земље, афирмисали конгресни туризам као један од значајних фактора развоја туризма АП Војводине што је директно утицало на унапређење конгресно-туристичке понуде јер су учесници конгреса имали прилику да размене искуства и међусобно се повежу и умреже што ће у будућности имати још већи ефекат поготово у делу који се односи на позиционирање АП Војводине као пожељне конгресне дестинације.

Конгресу су присуствовали представници завичајних удружења, туристичке организације и привредници из региона.

Манифестацију су подржали Покрајински секретаријат за привреду и туризам АПВ који је издвојио средства за реализацију овог конгреса и омогућио свим учесницима и посетиоцима бесплатно учешће као и Туристичка организација Војводине.