ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ

04.-10. октобар 2021. године

КО СМО МИ

Мисија удружења “Живот као инспирација” је усмерена на континуирано , стручно , ванинституционално пружање подршке и подизање свести градјана у циљу побољшања квалитета њиховог живота а посебно деце, младих и рањивих из социјално угрожених категорија нашег друштва.
Удружење “Живот као инспирација” своју мисију остварује кроз различите програме едукација, радионица, трибина, предавања, представа, музичких и форум пројеката који развијају културну, друштвену и академску свест нашег друштва.

Заштита људских и мањинских права и једнаке шансе за све без обзира на различитости.

Мотивација нас води кроз дан а инспирација кроз живот.

Деца, млади, особе са инвалидитетом, инклузивне групе.

НЕКИ ОД ПРОЈЕКАТА

ЈЕДНАКИ У НЕНАСИЉУ
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
СВИ ЈЕДНАКИ
ВОЛИМ КЊИГЕ

ДОБРОДОШЛИ

Мотивација нас води кроз дан а инспирација кроз живот

У жељи да :

 • промовишемо позитивне вредности и научимо и друге да препознају праве животне вредности;
 • побољшамо квалитет живота и развијемо здраве навике код наших суграђана;
 • мотивишемо популацију у области образовања, науке,културе,спорта, информисања;
 • пружимо подршку,помоћ и водимо бригу о старима,сиромашнима, деци,адолесцентима,особама са инвалидитетом, расељеним лицима, особама са идентификованим обликом зависности (наркоманија,игре на срећу,алкохолизам,психички поремећаји) ;
 • побољшамо живот младих у овој земљи едукацијом и обукама у циљу њиховог активног и успешног укључивања у друштвени живот;
 • промовишемо и афирмишемео људска и мањинска права и родну равноправност;
 • заштитимо и очувамо животну средину и подстакнемо рурални развој и ревитализацију традиционалних заната;
 • ширимо популистички приступа хуманитарног и волонтерског рада организовањем радних акција;
 • организујемо наменски простора за клупска дружења чланова удружења;
 • сарађујемо са јавним установама,институцијама и другим удружењима и организацијама које се баве истим или сличним питањима;
 • организујемо едукативна путовања и кампове;
 • анимирамо грађане ради доприноса развоју локалне средине,културне баштине и квалитетнијег провођења слободног времена;
 • организујемо јавне прославе, манифестације од значаја за Град, Покрајину, Републику и регион;
 • организујемо  креативног рада са децом у циљу проналажења и подстицања талената ;
 • подстичемо значај еманципације жена у друштву са индиректним утицајем на њихово самозапошљавање ;
 • пружимо подршку афирмацији националних мањина а посебно Рома у делу њихових људских и мањинских права;
 • организујемо креативне радионице и спроводимо активности у циљу анимације популације трећег доба;
 • подигнемо свест грађана у циљу побољшања квалитета њиховог живота и повећање наталитета;
 • развијамо културну, друштвену и академску свести деце и омладине организовањем и /или учествовањем на различтим манифестацијама;
 • организујемо  и спроводимо јавне радове, ;
 • подстичемо грађанe на упознавање развоја културне баштине, наслеђа,природних,језичких и осталих специфичности наше земље;
 • дружимо се и уживамо у животу.

основали смо 01.02.2014.године нестраначко,невладино и непрофитно

  Удружење Живот као инспирација.