ЈАВНИ РАДОВИ 2019.

 1. Јавни рад „У сусрет и загрљај сунцу!“-заштита животне средине, чишћење Камењара и Рибарца
 2. Јавни рад „Победићемо страх!“- помоћ у раду и промоција прве медицинске собе за особе са аутизмом
 3. Јавни рад „Победићемо страх 2!“- помоћ у раду и промоција прве медицинске собе за особе са аутизмом
 4. Јавни рад „Све што можеш ти-можемо и ми!“- пружање стручних терапеутских услуга особама са аутизмом и њиховим родитељима

О јавном раду

За јавне радове о сада смо укупно ангажовали 12 лица са Националне службе за запошљавање у трајању од 3-6 месеци.

Финансијери и партнери који су подржали и учествовали у реализацији пројекта

Спровођење Јавних радова подржали су:

 • Покрајински секретаријат за привреду АП Војводине
 • Град Нови Сад-Градска управа за привреду
 • Национална служба – филијала Нови Сад

Искрено се захваљујемо партнеру на јавним радовима „Победићемо страх!“и „Све што можеш ти-можемо и ми!“ , Друштву за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада.

ЈАВНИ РАДОВИ 2018.

Јавни рад „У сусрет и загрљај сунцу!“-заштита животне средине, чишћење Камењара и Рибарца

Јавни рад „Победићемо страх!“- помоћ у раду и промоција прве медицинске собе за особе са аутизмом

Јавни рад „Све што можеш ти-можемо и ми!“- пружање стручних терапеутских услуга особама са аутизмом и њиховим родитељима

О јавном раду

Укупно ангажовано 6 лица са Националне службе за запошљавање у трајању од 3-6 месеци.

Финансијери и партнери који су подржали и учествовали у реализацији пројекта

Спровођење Јавних радова подржали су:

 • Покрајински секретаријат за привреду АП Војводине који нам је одобрио запошљавање 1 незапосленог лица са евиденције НСЗ;
 • Град Нови Сад-Градска управа за привреду која нам је омогућила да радно ангажујемо 2 незапослена лица са евиденције НСЗ;
 • Национална служба – филијала Нови Сад која нам је омогућила да радно ангажујемо 3 незапослена лица са евиденције.

У име удружења „Живот као инспирација“искрено се захваљујемо партнеру на јавним радовима „Победићемо страх!“и „Све што можеш ти-можемо и ми!“ , Друштву за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада.

Финансијери и партнери који су подржали и учествовали у реализацији пројекта

Спровођење Јавног рада„Сви смо ми исти“ подржали су:

 • Покрајински секртаријат за привреду АП Војводине који нам је одобрио запошљавање 4 незапослена лица са евиденције НСЗ;
 • Град Нови Сад-Градска управа за привреду која нам је омогућила да радно ангажујемо 2 незапослена лица са евиденције НСЗ;
 • Национална служба – филијала Нови Сад.

Јавни рад „Сви смо ми исти“ 2017.

Јавни рад „Сви смо ми исти“

мај-новембар 2017. године, Нови Сад

О јавном раду

Спровођењем јавног рада „Сви смо ми исти“ допунили смо људским капацитетима реализацију пројекта, подржали смо равноправност особа са урођеном или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу које услед  друштвених или других препрека имају ограничене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу.

У оквиру јавног рада запослли смо 5 незапослених лица са Националне службе за запошљавање који су у оквиру истог реализовали радионице арт терапије, курс животних вештина, музичке радионице и едукацијама за родитеље/старатеље.  Арт терапија се показала  веома учинковитом јер представља ефективну образовну и терапеутску алатку чија примена може унапредити квалитет живота и допринети развоју различитих вештина без обзира на врсту инвалидитета рањиве категорије. У току арт терапије уобичајено је слушање музике која додатно опушта и побољшава мотивацију, самоангажованост, ствара психолошку подршку, отвара емоционалне канале и могућности (само)изражавања особе са инвалидитетом.

С друге стране, родитељима/старатељима  смо омогућили да се у већој мери информишу и едукују о опцијама и могућностима запошљавања особа са инвалидитетом.У оквиру овог јавног рада укључићемо родитеље и старатеље зато што знамо да они сносе највеће бреме проблема које имају са својом децом.

Реализацијом Јавног рада подстакли смо оснаживање и равноправност особа са индалидитетом и утицали на смањење дискриминације према особама са инвалидитетом.

Финансијери и партнери који су подржали и учествовали у реализацији пројекта

Спровођење Јавног рада„Сви смо ми исти“ подржали су:

 • Покрајински секртаријат за привреду АП Војводине који нам је одобрио запошљавање 4 незапослена лица са евиденције НСЗ;
 • Град Нови Сад-Градска управа за привреду која нам је омогућила да радно ангажујемо 2 незапослена лица са евиденције НСЗ;
 • Национална служба – филијала Нови Сад.